- Ağır ve gabari dışı yükler için tahmil-tahliye puantaj ve hasar gözetim hizmetleri;
- Ağır ve gabari dışı yükler için eğitim ve danışmanlık hizmetleri.